Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden in Nederland. De AVG is Europese regelgeving die de lidstaten in hun eigen wetgeving moeten integreren. In Nederland vervangt deze regeling de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wat verandert er?
Het doel van de AVG is het versterken van de positie van de natuurlijke personen van wie de gegevens verwerkt worden. Hun bestaande rechten worden sterker en zij krijgen, ten opzichte van de Wbp, nieuwe rechten. Dit betekent dat de onderneming die persoonsgegevens registreert meer verplichtingen krijgt.

Onder de AVG hebben de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden geadministreerd, naast het huidige recht op inzage, correctie en verwijdering ook het recht op data-overdracht. Daarnaast kunnen betrokkenen een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de wijze waarop met hun persoonsgegevens wordt omgegaan.

Aanpak P&O Flex BV
Bij P&O Flex BV beschouwen we vertrouwelijkheid en integriteit als vanzelfsprekende waarden. Wij zijn voortdurend bezig onze bedrijfsvoering en ons gedrag aan te passen aan de actuele wet- en regelgeving. Ons doel is dat het effect van onze inspanningen een bijdrage levert aan het succes van onze kandidaten, opdrachtgevers en samenwerkende partijen.
We doen dit door bij de uitvoering van de aanpassingen binnen onze bedrijfsprocessen en de afspraken die we maken rekening te houden met het belang dat u als relatie heeft en op welke wijze aanpassingen uw belang beter kunnen dienen.

Lees hier P&O Flex Model Privacy Statement hoe wij hiermee omgaan.